Director of the Project Department

У зв'язку зі швидким ростом та отриманням нон-профіт статусу в США, міжнародний благодійний фонд розширює свою команду та шукає Директора проектного департаменту. Фонд, було створено українцями заради України.

Director of the Project Department
Full-time
English: Upper-intermediate

Метою фонду є допомога цивільному населенню України, бо саме цивільне населення тримає тил, підтримує армію і дає мотивацію захисникам повернути наші землі. Завдяки діяльності фонду більш ніж 300 000 людей вже отримали допомогу.

Основна задача:

Створити та реалізувати комплексні програми, що сприятимуть досягненню стратегічних цілей фонду через високий соціальний вплив.

Мета цієї ролі:

- Забезпечити зростання впливу фонду на вирішення соціальних проблем шляхом розробки та впровадження стратегічно орієнтованих програм.

- Утроїти кількість успішно реалізованих проектів до кінця 2024 року, залучивши новітні технології та інноваційні підходи в роботу фонду.

- Зміцнити партнерські відносини з ключовими глобальними донорами та локальними організаціями для розширення можливостей фінансування та збільшення обсягу реалізованих програм.

- Впровадити систему моніторингу та оцінки програм, щоб підвищити їх ефективність та демонструвати прозорість та підзвітність перед донорами та спільнотою.

- Залучити та розвинути команду висококваліфікованих спеціалістів, здатних реалізувати амбітні проекти фонду та вносити інноваційні ідеї для досягнення сталого соціального впливу.

Очікувані результати:

1. Збільшення обсягу залучених коштів:  Збільшити місячний оборот фонду залучених коштів фонду до 1,000,000 доларів на місяць завдяки розробці нових проектів та оптимізації роботи відділу.

2. Розширення портфеля проектів: Подвоїти кількість реалізованих проектів, які самі себе забезпечують, досягаючи балансу 50/50 між проектами, фінансованими донорами, та тими, що генерують власні доходи, сприяючи таким чином фінансовій стійкості фонду.

-         запустити інноваційне цифрове рішення в галузі

3. Географічне розширення: Ініціювати першу міжнародну реакцію на події за межами України.

4. Розширення бази донорів та партнерів: Збільшити кількість активних донорів та стратегічних партнерів на 30% через активні комунікаційні кампанії, особисті відносини та розширення мережі контактів.

5. Підвищення ефективності програм: Впровадити систему моніторингу та оцінки, що дозволить підвищити вплив основних програм на 20%, за рахунок оптимізації витрат та зосередження зусиль на найбільш ефективних проектах.

6. Розробка та впровадження програми професійного розвитку: Запустити комплексну програму навчання та розвитку з акцентом на підвищення компетенцій у сфері управління проектами та комунікацій, що сприятиме підвищенню кваліфікації команди та ефективності їх роботи.

Професійні якості:

●       Управління проектами: Вміння користуватися методами та інструментами проектного менеджменту, Знання сучасних IT-інструментів управління проектами.

●       Аналіз: Уміння аналізувати дані, виявляти ризики та ухвалювати виважені рішення.

●       Партнерство: Навички створення і підтримки міцних відносин з партнерами і державою.

●       Комунікація: Вміння спілкуватися з командою, партнерами та клієнтами.

●       Лідерство: Здібність надихати команду і досягати цілей.

●       Організація: Здатність планувати роботу і контролювати завдання.

●       Стратегія: Вміння розробляти плани і робити самостійні рішення.

●       Публічні виступи: Уміння ефективно представляти проекти і ідеї.

●       Адаптивність: Готовність швидко адаптуватися і знаходити нові рішення.

Обов’язки:

1. Планування проектів: Співпраця з керівниками проектів для розробки детальних планів проектів, включаючи визначення обсягів робіт, цілей, термінів та розподілу необхідних ресурсів.

2. Моніторинг та відстеження: Контроль за прогресом проектів, відстеження досягнення етапів та аналіз ефективності та впливу реалізованих програм.

3. Розробка стратегічних напрямків діяльності фонду та запуск нових проектів у відповідності з його місією і цілями: Ініціатива та керівництво розробкою нових проектів, спрямованих на підвищення соціального впливу та відповідності стратегічним цілям фонду.

-        Розробка та впровадження інноваційних рішень для підвищення впливу програм фонду.

4. Документація: контроль звітів за проектами. Збереження документації проекту, записів та звітів для відстеження прогресу, змін та результатів проекту.

5. Залучення та робота з партнерами: Налагодження співпраці з ключовими партнерами, включаючи місцеві громади, урядові та неурядові організації.

6. Маштабування існуючих проектів : розробляти стратегічний плани розвитку та масштабування існуючих проектів, враховуючи поточні потреби та можливості.

7. Комунікація: Забезпечення ефективної комунікації усередині команди проекту та зі стейкхолдерами для забезпечення їх повної інформованості про хід проекту та будь-які зміни в планах.

8. Управління стейкхолдерами: Розробка та впровадження стратегій управління відносинами зі стейкхолдерами, щоб максимізувати підтримку проектів та їх вплив.

9. Забезпечення якості: Впровадження контролю якості для забезпечення відповідності проектів встановленим стандартам якості.

10. Розподіл ресурсів: Ефективне розподілення ресурсів, включаючи людські, фінансові та матеріальні ресурси.

-        залучення додаткових ресурсів (фінансових, людських, інформаційних) для реалізації програм.

Вимоги до кандидата:

●      Наявність вищої освіти в управлінні проектами, менеджменті.

●      Мінімум 5-10 років досвіду у сфері управління програмами, проектами та командами, бажано у міжнародному або благодійному секторі.

●      Досвід роботи з міжнародними проектами та розуміння глобальних викликів, з якими стикаються неприбуткові організації

●      Вміння працювати з різними групами стейкхолдерів, у тому числі з місцевими громадами, урядовими організаціями та міжнародними партнерами.

●      Досвід успішно реалізованих соціальних проектів.

●      Відмінне володіння англійською та українською мовами

●      Досвід управління командами, здатність мотивувати та розвивати співробітників.

●      Знання методологій управління проектами та досвід їх застосування.

●      Спроможність аналізувати інформацію та знаходити рішення.

●      Готовність швидко адаптуватися до змін і вирішувати проблеми.

●      Уміння готувати грантові заявки та знання ринку донорів.

●      Досвід роботи з бюджетуванням.

Локація: Україна

Our recruiter
Yuliia  Kril
Yuliia Kril
Recruiter
Contact a recruiter
Project Manager
Project Management
Lead, Senior
Jira
Remote
Kyiv
Марта Стопець
Senior Full-stack developer
Remote,
English (Upper-intermediate)
Full-time
Yuliia  Kril
Product Owner
Berlin, Germany
English (Upper-intermediate)
English (Advanced)
Full-time
Yuliia  Kril
DevOps Engineer
Remote,
Kyiv, Ukraine
English (Intermediate)
Full-time
Марта Стопець
Senior Full Stack Developer
Remote,
English (Advanced)
Full-time
Марта Стопець
Lead CyberSecurity Specialist
English (Upper-intermediate)
Full-time
Марта Стопець
Business Development Manager
Remote,
English (Upper-intermediate)
Full-time
Марта Стопець
Human Resources Business Partner
Remote,
English (Upper-intermediate)
Full-time
Remote,
English (Upper-intermediate)
Full-time
Product Owner
Web products
Berlin, Germany
English (Upper-intermediate)
English (Advanced)
Full-time
Remote,
Kyiv, Ukraine
English (Intermediate)
Full-time